โปรโมชั่นชุดครุย 300 บโปรโมชั่นถ่ายรุป 150 บาทรูปชุดขาวข้าราชการรวมรูปครอบครัว

รูปถ่ายใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาล

รูปถ่ายใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หมวกหม้อตาลรูปชุดขาว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ใส่หมวกข้าราชการ หมวกขาวครุฑหญิง หรือ หมวกหม้อตาล

แต่งชุดขาวข้าราชการครู ประดับยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)