คนละครึงแต่งหน้าแบบ make upเปรียบเทียบชุดครุย make upรูปครอบครัว

คุณพรรณี ชอบธรรม ชุดไทยจิตลดา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณพรรณี ชอบธรรม ใส่ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมสีเหลืองคุณพรรณี ชอบธรรม สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ตคุณพรรณี ชอบธรรม ใส่ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมสีน้ำเงินคุณพรรณี ชอบธรรม สำนักงานเกษตร ใส่ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมสีน้ำเงินคุณพรรณี ชอบธรรม ใส่ชุดไทยจิตรลดาคุณพรรณี ชอบธรรม สำนักงานเกษตร ใส่ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมสีเหลืองคุณพรรณี ชอบธรรม สำนักงานเกษตร ข้าราชการชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

คุณพรรณี ชอบธรรม สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต ใส่ชุดไทยจิตรลดา ประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และใส่ชุดขาวข้าราชการเต็มยศ

ชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นชุดไทยพระราชนิยมที่ใช้ในพิธีการต่างๆตามความเหมาะสมของคนไทย มีทั้งหมด 8 ชุด ดั้งนี้

  • • ชุดไทยจิตรลดา ลักษณะของชุด เสื้อคอตั้ง แขนยาว ติดกระดุมหน้า 5 เม็ด ผ้าชิ่นหน้านาง ความยาวถึงตาตุ่ม ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นยกดอกมีเชิงชิ่น ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ ใช้ผ้าไหม 
  • • ชุดไทยเรือนต้น ลักษณะของชุด เสื้อคอกลม แขนสามส่วน ติดกระดุมหน้า 5 เม็ด ผ้าชิ่นป้าย ความยาวถึงตาตุ่ม ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นลายขวางที่ชายผ้าถุง ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ
  • • ชุดไทยอัมรินทร์ ลักษณะของชุด เสื้อคอกลม แขนสามส่วน ติดกระดุมหน้า 5 เม็ด ผ้าชิ่นป้าย ความยาวถึงตาตุ่ม ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นยกดอก ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ ใช้ผ้าฝ้ายหรือไหม
  • • ชุดไทยบรมพิมาน ลักษณะของชุด เสื้อคอตั้ง แขนยาว ติดซิปด้านหลัง ห่มสไบลูกไม้หรือสไบปักฉลุทับ ผ้าชิ่นหน้านาง ความยาวถึงตาตุ่ม ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นยกดอกมีเชิงชิ่น ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ ใช้ผ้าไหม สวมใส่เครื่องประดับ 1 ชุด(สร้อยคอ ต่างหู สังวาลย์ แหวน รัดต้นแขน กำไลข้อมือ)
  • • ชุดไทยดุสิต ลักษณะของชุด เสื้อคอกลมกว้าง ไม่มีแขน ผ้าชิ่นหน้านาง ความยาวถึงตาตุ่ม ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นยกดอกมีเชิงชิ่น ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ ตกแต่งด้วยการปักดิ้น ลูกปัด ใช้ผ้าไหม สวมใส่เครื่องประดับ ต่างหู สร้อยคอ เข็มขัด แหวน
  • • ชุดไทยศิวาลัย ลักษณะของชุด เสื้อคอตั้ง แขนยาว ติดซิปด้านหลัง ห่มสไบลูกไม้หรือสไบปักฉลุทับ ผ้าที่ใช้เป็นผ้าชิ่นยกดอกมีเชิงชิ่น ผ้าตัวเสื้อเนื้อเรียบ ใช้ผ้าไหม ผ้าที่ใช้มีความวิจิตรงดงาม
  • • ชุดไทยจักรพรรดิ ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ใช้ซิ่นไหมหรือยกทอง เอวจีบ จีบหน้า มีชายพก ห่มแพรจีบแบบไทย เป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วจึงใช้สไบปักอย่างสตรีบรรณาศักดิ์สมัยโบราณ ห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่ง ใช้เข็มขัดไทยคาด ใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศ
  • • ชุดไทยจักรี ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาประสาท (ชุดไทยห่มสไบ) ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพก ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวคาดเข็มขัดไทย ท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บติดกับซิ่นหรือท่อนเดียวกัน หรือจะมีสไบห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมทิ้งชายด้านหลังยาวตามเห็นสมควร ใช้สำหรับงานตอนค่ำ สวมใส่เครื่องประดับให้งดงามตามโอกาส

อ้างอิง ชุดไทย , 8 ชุดไทยพระราชนิยม