สายสะพายคนละครึงแต่งหน้าแบบ make up

รูปคู่ข้าราชการชั้นสายสะพายเส้น 2

นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชรูปคู่ เสื้อสีทองรูปบุคคล ผู้หญิงเดี่ยวรูปเดี่ยวพอร์ทเทรต เสื้อผ้าสีม่วงรูปคู่ ถ่ายแบบครึ่งตัวรูปคู่ ถ่ายแบบเต็มตัวรูปข้าราชการเต็มยศ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกรูปเดี่ยวพอร์ทเทรต เสื้อผ้าสีม่วง

นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติไปถ่ายรูปคู่ ที่ร้านนครอ๊าร์ต

รูปคู่ชุดข้าราชการ กระทรวงคมนาคม เข็มติดปกคอเสื้อ ตราพระรามทรงรถ ได้รับสายสะพายเส้นที่ 2 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)