รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปถ่ายครอบครัว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

รูปครอบครัว ทองเนื้อห้ารูปคู่ นายสมชาย ทองเนื้อห้า และนางทัศนีย์ ทองเนื้อห้านางทัศนีย์ ทองเนื้อห้าคุณทัศนีย์ ทองเนื้อห้านายสมชาย ทองเนื้อห้า

รูปถ่ายครอบครัว นายสมชาย ทองเนื้อห้า  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร และภรรยา นางทัศนีย์ ทองเนื้อห้า

คุณพ่อใส่ชุดขาวข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สายสะพายเส้นที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และลูกๆ ใส่ชุดปกติขาว ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ้างอิง การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย