รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

รูปครอบครัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รูปครอบครัว 4 คน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราชนายอภิรัฐ เติมทอง พนักงานการไฟฟ้า ชั้นพิเศษรูปชุดขาวข้าราชการครู ทวีิติยาภรณ์ช้างเผือกรูปคู่ ชุดขาวข้าราชการรูปพระสงฆ์

นายอภิรัฐ เติมทอง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ใส่ชุดขาวข้าราชการชั้นพิเศษ ให้เกียรติไปถ่ายรูปครอบครัวที่ ร้านนครอ๊าร์ต

คุณแม่ใส่ชุดข้าราชการครู ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ลูกชาย ใส่ชุดขาวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้นโท