รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

ทำเนียบรูปถ่ายชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

รูปเจ้าหน้าที่เทศบาลรูปข้าราชการครูรูปครูโรงเรียนบ้านทวดทองรูปผู้อำนวยการโรงเรียนรูปครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชรูปนายอำเภอรูปคุณครูโรงเรียนบ้านทวดทองรูปครูโรงเรียนสารพัดช่างรูปครูวัยเกษียณรูปถ่ายปลัดอำเภอรูปครูโรงเรียนทวดทอง นครศรีธรรมราชรูปอาจารย์รูปคุณครูรูปปลัดอำเภอรูปพยาบาลรูปฝ่ายปกครองรูปข้าราชการสูงวัย 70 ปี

รูปรวมมิตร รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ติดเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) แบบเต็มยศ(สำหรับคนที่ยังไม่ได้สายสะพาย) หรือ แบบครึ่งยศ (สำหรับคนที่ได้สายสะพาย แต่ไม่ต้องใส่สายสะพาย เพียงติดเหรียญเท่านั้น)

  • • การแต่งกาย สำหรับผู้ชาย จะห้อยเหรียญตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช)ที่คอ และห้อยเหรียญตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)ที่หน้าอก จะประดับเหรียญทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า และเหรียญทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)ติดระดับต่ำกว่าเหรียญ ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
  • • การแต่งกาย สำหรับผู้หญิง จะติดเหรียญตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย และเหรียญตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม)ในระดับต่ำกว่า ต.ช.เยื้องไปทางซ้าย  จะประดับเหรียญทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย และเหรียญทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม)ในระดับต่ำกว่า ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย

ทำเนียบรูปภาพรวมผสม ข้าราชการหลายกระทรวง เช่น ครู กระทรวงศึกษาธิการ , นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่เทศบาล กระทรวงมหาดไทย ,พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 

ถ้าอยากได้รูปถ่ายสวยๆ ต้องแต่งหน้า ทำผม ห้ามรวบผม ใส่ตุ้มหูได้ และยิ้มได้ รูปจึงสวยที่สุด

การแต่งกายชุดเครื่องราชชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก