รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

นายเฉลิมชัย โบศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นาย เฉลิมชัย โบศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติไปถ่ายรูป ชุดขาวข้าราชการ กระทรวงสาธารณะสุข ติดเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)