รูปครอบครัวนครศรีธรรมราชรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

ถ่ายรูปในสตูดิโอชุดมโนราห์ หรือโนรา

รูปถ่ายชุดมโนราห์หรือโนรารูปภาพชุดมโนราห์หรือโนรารูปถ่ายในสตูดิโอชุดมโนราห์หรือโนรา

ร้านถ่ายรูปนครอ๊าร์ต นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติให้ถ่ายรูปชุดมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ 

มโนราห์ เรียกสั้นๆ ว่า โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพาะมีท่ารำที่อ่อนช้อย สวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกายเครื่องดนตรีประกอบด้วย กลอง ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ชวา และกรับ ปัจจุบันพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมด้วย แต่เดิมนิยมใช้ผู้ชายล้วนแสดง แต่ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าไปแสดงด้วย

รูปถ่ายในสตูดิโอชุดมโนราห์หรือโนรา

อ้างอิง มโนราห์

รูปภาพชุดมโนราห์หรือโนรา