รูปถ่ายเด็กหญิงชุดไทยสากลรวมรูปถ่ายข้าราชการชั้นสายสะพายรวมรูปถ่ายบุคคล portraitรวมรูปถ่ายชุดครุยรับปริญญา

ชูศักดิ์ สุทธิ

นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผคบ ชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำนายชูศักดิ์ สุทธิ ชุดข้าราชการสีกากีนายชูศักดิ์ สุทธิ ชุดขาวข้าราชการ

นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (ผคบ.นครศรีธรรมราช) ให้เกียรติไปถ่ายรูปบุคคล (portrait พอร์ทเทรต)

รูปถ่ายชุดขาวข้าราชการ ติดเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก , ถ่ายรูปข้าราชการชุดกากี , ถ่ายรูป head shot